Terug

Informatie over boekhouden?

Hamza

Ik ga een presentatie voor mijn klas houden over boekhouden. Daarom wil ik u genoeg informatie vragen zodat ik mijn presentatie kan doen. Dus wil ik weten wat ze allemaal in een boekhouders kantoor doen. Ik wil ook weten wat het voordeel en het nadeel is van boekhouden.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Groetjes,

Hamza


1 Antwoord

Antwoord van Administratie-& Belastingadvieskantoor Zaab B.V.

Boekhouden is administeren van gegevens. Iedereen in Nederland die een onderneming heeft  moet administratie bijhouden. Het cashstroom van je geld  hou je bij. Periodiek( per kwartaal, per halfjaar of per jaar) kan je nagaan wat je aan hebt overgehouden. 

Volgens de wet: art 52 Algemene wet Rijskbelastingen(AWR)  

Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf(onderneming), zelfstandig beroep of wekzaamheid naar de eisen  van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die wekzaamheid op zadanige wijze een administartie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gevensdragers op zodanige te bewaren, dat allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belangzijnde  gegevens  hieruit duidelijl blijken.( kasboek, verkoopfactuur, inkoopfactuur)

De bewaarplicht is zeven jaar.

Inlichtingen aan belastindienst:

De administratie  dient zodanig te zijn ingericht en te worden gevoerd en de gegevendragers dienen zodanig te worden bewaard, dat controle daarvan  door de inspecteur  binnen een redelijke termijn mogelijkis. ( voor de belastingheffing)