Financieel VvE Beheer


Heerenweg 6B1 2222 AM Katwijk
071-2020242 Klik om te bellen

Over Financieel VvE Beheer

Wij van Financieel VvE Beheer hebben een zeer ruime ervaring met het financieel beheren van Verenigingen van Eigenaren. Onze eerste zorg is dat uw financiële administratie op orde is. Wij kunnen u helpen om de boekhouding van de Vereniging op te zetten en daarnaast bij te houden.

Minstens zo interessant vinden wij het verhaal achter uw Vereniging en de getallen. Wat wil de VvE bereiken, welke wensen zijn er en daarnaast welke financiële doelen heeft de Vereniging voor de toekomst? De getallen laten zien hoever de Vereniging reeds op weg is met haar wensen en doelen. Financieel VvE Beheer helpt u inzicht te krijgen in die getallen. Alle aspecten van het financieel-beheer kunnen bovendien door onze ervaren medewerkers worden overgenomen.

Financieel VvE Beheer gaat uiterst zorgvuldig om met uw financiële middelen; bovendien is en blijft uw Vereniging eigenaar van de bank- en spaartegoeden. Zodoende kunt u altijd zelf monitoren en daarnaast zijn wij voorstander van het ‘vier-ogen principe’ waardoor betalingen niet zonder akkoord verzonden kunnen worden.

Een financieel gezonde basis is ten eerste, noodzakelijk voor een goed functionerende VvE en ten tweede, om zichzelf goed en tijdig te onderhouden. Naast onderhoud zijn er nog de noodzakelijke verzekeringen en ook andere vaste lasten die van invloed zijn op de ledenbijdrage.

Het bijhouden van de financiële administratie en ook het contact met de notaris, of het aanleveren van de jaarstukken. Het is de essentie van Financieel VvE Beheer. Indien gewenst kunnen wij het beheer van de VvE-bankrekeningen uit handen nemen, echter wij zijn voorstander van het vier-ogen principe. Hierdoor is het nog steeds mogelijk  om snel te schakelen bij de betaling van facturen, echter vindt er altijd controle plaats door de Vereniging. Dankzij de samenwerking met de kascommissie worden de inkomsten enerzijds en uitgaven anderzijds goed in de gaten gehouden.

Financieel VvE Beheer in het kort

Particulier / zakelijk

Zakelijk

Diensten

Boekhouding
Financiële planning
Opmaak jaarrekening

Bedrijfsgrootte

Meer dan 20 medewerkers

Onze locatie

Financieel VvE Beheer


Heerenweg 6B1 2222 AM Katwijk
071-2020242 Klik om te bellen