Werkgever bied hulp aan personeel met schulden en laat hen niet in de kou staan

Uit het rapport "Personeel met schulden" van het NIBUD blijkt dat in 2017 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel met financiële problemen. Nu (tijdens en vlak na de CORONA-crisis) zal het aantal werkgevers volgens de peilingen flink toenemen.

Een werknemer die 40 uur werkt en een modaal salaris verdient (voor 2020 is dat vastgesteld op € 36.500 incl. vakantiegeld per jaar) kost de werkgever al snel € 13.000 per jaar. De kosten voor de werkgever zijn als volgt opgebouwd:

- Productiviteitsafname 20% (bij een werkweek van 40 uur gaat het om gemiddeld 8 uur per week dat de werknemer er met zijn hoofd niet bij is)

- Toename ziekteverzuim (gemiddeld is deze werknemer 7 dagen per jaar meer ziek dan zijn collega's)

- Verwerken loonbeslag (invullen formulieren, controle berekeningen deurwaarders, overleg met werknemer)

- Extra risico dat de betreffende werknemers vatbaarder zijn voor omkoping, chantage, diefstal of fraude

Het merendeel van de werkgevers vindt financiële problemen van een werknemer dan ook een reden om een contract niet te verlengen of om de werknemer te ontslaan. Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die hun werknemers met geldproblemen ondersteunen. Ze helpen met het zoeken naar de juiste begeleiding zodat de betreffende werknemer de geldproblemen structureel kan oplossen.

Als werkgever kunt u beter investeren in uw personeel. Laat hem (haar) niet in de kou staan.

Op September 18, 2020