Artikel afbeelding

Houd de administratie goed bij!

Elke ondernemer is volgen de regelgeving verplicht zijn administratie en boekhouding goed vast te leggen en volledig bij te houden. Een goed bijgehouden administratie is van groot belang voor de beslissingen en voor de belastingaangiften. Met een goed bijgehouden administratie kan het bestuur makkelijk verantwoording afleggen en correct belastingaangiften indienen. Wanneer de administratie en/of boekhouding niet goed is bij gehouden loopt de ondernemer het risico zijn winst niet goed te verantwoorden en geen juiste beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast bestaat de kans een onvolledige belastingaangifte in te dienen. Het indienen van een incorrecte belastingaangifte is strafbaar. De Nederlandse fiscus kan overheidssancties opleggen (denk aan vergrijpboetes). Indien de Belastingdienst grove schuld of opzet constateert kunt u in sommige gevallen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Het is daarom noodzakelijk om bijstand te vragen van een van de belastingadviesurs van Reclaim Administratiekantoor te Almere . Uw accountant of belastingadviseur draagt dan zorg voor een goed bijgehouden administratie en kan u hierin ondersteunen bieden.

Een goed bijgehouden administratie helpt u een juiste inzicht krijgen in de cijfers van uw onderneming, daarnaast kunt u de cijfers beter analyseren. Het beste accountantskantoor in Almere is het kantoor dat u helpt inzicht te verkrijgen in de cijfers en u begeleidt in het opstarten van uw onderneming en de juiste bedrijfseconomische beslissingen te nemen. Een van de belangrijkste afdeling binnen uw organisatie is de financiële afdeling. Deze afdeling beheert de financiën van uw onderneming. De accountant verwerkt de van deze afdeling ontvangen financiële gegevens tot een inzichtelijke jaarrekening.

Taken van een financiële administratie:

1. het registreren van alle binnenkomende facturen, dagafschriften en declaraties;

2. het controleren, fiatteren en betaalbaarstellen van alle facturen en declaraties;

3. het coderen en inboeken van alle financiële gegevens;

4. het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven;

5. het opstellen van een jaarlijkse begroting en het tussentijds leggen van relaties tussen begroting en het lopende boekjaar;

6. het verstrekken van inlichtingen aan het bestuur of een accountant;

7. het opstellen van vergelijkbare financiële jaarrapporten;

8. het opstellen van de periodieke aangifte omzetbelasting;

Voor een onderneming is het belangrijk om op de hoogte te zijn van financiële administratie. Zo kan de onderneming adequaat beslissingen nemen. De onderneming zorgt voor de loonlijsten en elke andere vereiste bedrijfsproces. Onze belastingadvisurs helpen u rekening te houden met o.a. subsidies, arbeidsvoorwaarden, juridisch advies, ziektewetuitkeringen etc.

Op August 5, 2019