Winst of verlies

Voor een ondernemer is het belangrijk om te weten hoe zijn of haar onderneming ervoor staat. Hoe eerder je de cijfers weet, hoe beter je je onderneming kan sturen.

Ik ging in gesprek met een nieuwe klant met een bestaande onderneming. De klant zat bij een conculega die naar toen bleek niet veel had uitgelegd van de administratie.

Ik had deze klant gevraagd om een uitdraai van de administratie en een kolommenbalans (dit is een beknopt overzicht van de opbrengsten en kosten en een balans van de onderneming) bij de huidige boekhouder op te vragen. Mijn eerste vraag was hoe de klant zelf dacht hoe het afgelopen jaar was gegaan.

De klant keek naar de cijfers alsof ze water zag branden en wees een getal aan waarvan ze dacht dat dat de winst was van dat jaar.

Helaas moest ik haar vertellen dat dat niet de winst was, maar het verlies. Ze had dus meer kosten gemaakt dan dat er binnen was gekomen. Dat bleek dus al een aantal jaar aan de gang te zijn en de bankrekening was inderdaad al behoorlijk geslonken.

Ze heeft toen besloten nog 6 maanden door te gaan en daarna alles af te ronden en te stoppen met de onderneming. De eens zo goed lopende zaak is helaas door slechte ondersteuning van haar boekhouder verloren gegaan. Ik heb haar kunnen helpen om alles zo goed en netjes mogelijk af te ronden.

Natuurlijk heb ik ook succes verhalen, zo heb ik een ondernemer uit zijn faillissement geholpen, hij heeft nu alles weer onder controle, heeft buiten zijn hypotheek alle schulden afgelost en bezit weer een gezonde onderneming.

Ook heb ik een ondernemer helpen voorkomen failliet te gaan, hij kwam precies op tijd bij mij, samen hebben we zijn administratie inzichtelijk gemaakt en bekeken waar het anders kon. De onderneming is door de crisis tijd heen gekomen en is weer groeiende.

Zoals ik al in de inleiding aangaf, weten wat er financiëel binnen je onderneming gebeurd is het belangrijkste wat er is. Alleen dan kan je een goede onderneming voeren.

Op August 25, 2017