sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Veel belastinggeld terug door middeling van inkomens

Veel mensen waaronder vooral ondernemers weten niet dat vanwege grote schommelingen in hun inkomen gebruik kunnen maken de zogeheten middelingsregeling. Lees hieronder verder hoe dat in elkaar zit.

Freecon helpt u geld verdienen door middeling.

Middeling van inkomen is niet anders dan een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren te doen middelen. Er zijn wel wat randvoorwaarden aan verbonden, maar wij als Freecon hebben hiervoor de juiste antwoorden paraat en deze regeling kan u vele honderden euro’s extra belastingteruggaaf opleveren. Denk eens aan een startende ondernemer die van een hoog vast inkomen plots naar een lage Winst uit Onderneming gaat. Wij rekenen dit alles piekfijn voor u uit en verzorgen de complete rompslomp met de Belastingdienst.

Ook zijn er voorbeelden voor handen van een belastingplichtige die een jaar onbetaald verlof heeft genomen waardoor de belasting betaald in de overige twee jaren nu plots over drie jaren werd uitgesmeerd. De uitkomst hiervan was meer dan € 1.500,-- extra belasting teruggaaf.

Middeling kan onder andere zinvol zijn bij:

· Sterk wisselende jaarinkomens,

· Afkoop alimentatie of grote uitkering (winst, bonus en/of ontslaguitkering),

· Van baan bent gewisseld en een aanzienlijk lager of veel hoger inkomen bent gaan verdienen,

· Een student, met een paar jaar een klein baantje en daarna de start van zijn carrière,

· Plots werkloos door de crisis en terug naar een minimum inkomen of uitkering,

· Als ondernemer (ZZP’er) met wisselend Winst uit Onderneming en/of een stevig verliesjaar,

· Een jaartje er tussenuit en geen inkomen.

De regeling geldt alleen voor de zogenaamde Box 1 inkomen; inkomen uit werk en woning.

Enige voorwaarden voor middeling van Box 1 inkomen zijn:

· De kalenderjaren moeten aaneen zijn,

· Een kalenderjaar wordt maar voor een middeling gebruikt,

· Het verzoek moet binnen 36 maanden na vaststelling worden gedaan,

· Negatieve inkomen in een jaar wordt gezien als € 0,00 Box 1 inkomen,

· De drempel is € 545,--, daarboven gaat pas het voordeel gelden.

Neem daarom direct met ons contact op als u vragen heeft, wij hebben voor u direct het antwoord.
Kan iedereen middelen, JA, vraag ons het resultaat.

Op June 7, 2011